Lean Startup vs. Lean Manufacturing

Intervjun är en repost från Capcitos blogg.

Lean-giganten Andy Cars om metoden som ökar lönsamheten

Lean är tankesättet och metoden för verksamhetsutveckling som handlar om att maximera kundvärdet utifrån de resurser man har på ett så effektivt sätt som möjligt – något som i längden ökar lönsamheten och kvalitén för kunden. Vi har pratat med Lean-giganten Andy Cars – grundare av Lean Ventures och Seedcap – om hur han ser på, och arbetar med Lean och om hur man kan applicera detta tankesätt på större organisationer.

Hej Andy, berätta lite om dig själv och hur du hamnade där du är idag?

Jag är en entreprenör som varit med och byggt upp fyra företag, varav tre har sålts. Efter sexton år utomlands flyttade jag tillbaka till Stockholm 2003 där jag sedan spenderade åtta år som coach och mentor till 200+ startups och företag i tidig fas. Sedan några år tillbaka har jag skiftat målgrupp från startups och deras stakeholders till företagsledningar i mogna företag som vill bli riktigt vassa på innovation. Det arbetet drivs nu tillsammans med andra eldsjälar i konsultlådan Lean Ventures.

Vad innebär Lean för dig och vad var det som gjorde att du fastande för just Lean-tankesättet?

Lean för mig innebär olika saker beroende på sammanhanget. Lean Manufacturing som togs fram av Toyota under 80 -och 90-talet, handlar om att reducera spill inom sju områden, till exempel överproduktion, lagerhållning och transport. Fokus ligger på kontinuerlig inkrementell innovation, det vill säga att hela tiden försöka göra det som görs idag – men med färre resurser och utan att ge avkall på kvalité.

Inom Lean Startup handlar det om att lära sig om kundens problem och behov och att bygga en ekonomiskt hållbar och skalbar affärsmodell. Lean Startup är alltså ett tankesätt och en metodologi för att drastiskt minska risken för startups att ta sina ideér till marknad. Istället för att, som inom Lean Manufacturing, optimera utförandet av nuvarande affärsmodeller så söker vi med hjälp av Lean Startup efter helt nya affärsmodeller. Istället för inkrementell innovation, har vi inom Lean Startup siktet inställt på att utveckla potentiellt disruptiva innovationer.

Jag är själv entreprenör med en klassisk MBA-examen – Master of Business Administration – i bagaget. Jag har upplevt tidsslöseriet med att arbeta enligt klassiska ekonomiska modeller som till exempel detaljerade affärsplaner chockfulla med antaganden och Excelprojektioner som gissar vad du kommer att tjäna om fem år ned på decimalen.

Jämför den typen av navelskåderi med att hitta ett verkligt problem som det är värt att utveckla en bättre lösning för. Det kan man endast göra genom att applicera en disciplinerad process som fokuserar på att experimentera och validera sina mest riskfyllda antaganden så tidigt som möjligt i syfte att maximera lärandet om kundens faktiska problem och behov.

När The Four Steps to Epiphany publicerades av Steve Blank 2005, följt av The Lean Startup av Eric Ries och Business Model Generation av Alexander Osterwalder, så kände jag att det började hända saker i entreprenörskretsarna. Plötsligt fick vi konkreta verktyg och metoder att arbeta med som passade oss mycket bättre än de teoretiska modellerna och det klassiska storbolagstänkandet. Istället för att förtvivlat försöka pressa in en fyrkant i ett runt hål – sa det med Lean Startup bara klick.

Vad är din nisch och hur arbetar du?

Min nisch idag är att arbeta med mogna företag som vill bli riktigt vassa på innovation. De förstår att innovation är en disciplin som vilken annan, och kan därmed även läras ut. Jag kör train-the-trainer och workshops för att stärka innovationskapaciteten i stora företag. Men det räcker inte med att introducera nya metoder och verktyg.

För att de ska kunna användas måste man även se över incitamentsstrukturer, rekryteringsprocesser och hur man mäter innovation på företaget. Därför läggs även mycket fokus på, att i samspel med företagsledningen, ta fram en mätbar innovationsstrategi som matchar deras övriga målsättningar och affärsstrategier.

”Istället för att förtvivlat försöka pressa in en fyrkant i ett runt hål sa det med Lean Startup bara klick”

Hur appliceras tankesättet och principerna på mindre respektive större företag?

I grund och botten handlar det om samma tankesätt, verktyg och metoder i båda fallen. Skillnaden i större företag är att du även måste adressera gamla tankesätt, vanor och traditioner som byggts upp över tid. Ju större ett företag blir, desto mindre agilt brukar det bli.

Smarta företagsledare vet detta, och arbetar aktivt för att förbli så agila som möjligt parallellt med att optimera ”business as usual”. För att sammanfatta, i ett startup kan du köra Lean Startup från dag ett. I ett stort moget företag måste du kombinera Lean Startup med en gedigen förståelse för förändringsledning och ett långsiktigt förändringsarbete.

När bör man som företag börja tänka på att använda sig av Lean?

Lean Manufacturing är relevant när man vill optimera nuvarande processer, medan Lean Startup är anpassat för att skapa morgondagens produkter, tjänster och affärsmodeller. Med Lean Manufacturing försvarar, och bygger man det kortsiktiga värdet i bolaget medan man med Lean Startup upptäcker och bygger det långsiktiga värdet.

Resan att hitta en effektiv balans mellan det inkrementella, kortsiktiga och det potentiellt disruptiva och långsiktiga, bör påbörjas så snart som möjligt. Utan en balanserad portfölj blir det mycket svårt att bygga ett ”legacy”, eller ett bolag och varumärke som består.

Kan du ge exempel på företag som applicerat Lean Startup och hur det har gått till i praktiken?

Lean Startup appliceras idag i allt från snabbväxande startups till några av världens största företag, däribland General Electric och Telefonica. Ett exempel där Lean Startup fanns med från första början är Dropbox. Deras resa från idé till miljardbolag är kantat av många ”misslyckade” experiment.

Men det är just tack vare dessa ”misstag” som de hann ändra kurs innan kassan tog slut. Kanske det mest kända exemplet när det kommer till Dropbox, och som visar ett bra sätt för hur man kan applicera Lean Startup på sitt företag, var i samband med deras offentliga lansering september 2008.

Efter ett antal experiment som visat på en lojal efterfrågan bland en grupp tidiga användare var nu Dropbox redo att skala upp verksamheten. Planen var att gå ut till ”allmänheten” via en Google AdWords-kampanj. Snopet nog hamnade CPC, Cost per Acquisition, på $233-388 för en produkt som kostar $99! AdWords-experimentet visade att deras affärsmodell, så som den såg ut då, inte var ekonomiskt hållbar eller skalbar. Affiliate program och visningsannonser hade inte heller de levererat i enlighet med förväntningar.

Problemet var att de erbjöd en ny produkt som ingen förstod att de behövde – förrän de hade provat den. Det var därför som ingen aktivt sökte efter den på Google. Med den insikten ändrade de marknadsföringsstrategi från betalannonser till att erbjuda utökad gratis lagringskapacitet i molnet till sina existerande användare mot att de delade en inbjudan till Dropbox med sina vänner. Även vännerna erbjöds en sign-up bonus.

I kombination med en explainer video på landningssidan, istället för enbart text som de hade haft i ett tidigare ”misslyckat” experiment, lyckades de generera 2,8 miljoner inbjudningar att registrera sig på endast 30 dagar. CPC föll som en sten och Dropbox hade efter många experiment äntligen hittat en skalbar affärsmodell.

 

No Comments Yet.

Leave a comment