Vad är Lean Startup?

Allt för ofta talar vi förbi varandra utan att förstå innebörden av de ord som vi använder. För att förstå lean startup är det därför bra att börja med att definiera orden lean och startup.

Lean handlar om att maximera kundvärdet samtidigt som resurserna för att uppnå detta används så effektivt som möjligt. Den vedertagna definitionen av en startup är framtagen av Stanford Professor Steve Blank, och lyder enligt följande:

En startup är en organisation som söker efter en skalbar och repeterbar affärsmodell.

En startup har alltså ännu inte kommit fram till vad som fungerar - de söker - medans ett etablerat företag är fullt upptaget med att exekvera på en fungerande affärsmodell, t ex ett företag som lyckas klämma ur 2 kronor för varje krona som de stoppar in.

För att citera Steve Blank igen:

En startup är inte en mindre version av ett stort företag, det är någonting helt annat.

Skillnaderna mellan att söka och exekvera är enorma och påverkar allt från rekrytering, syn på risk, arbetssätt, incitament och mätmetoder. Och det är här som lean startup kommer in i bilden. Lean startup är både en metod och ett sätt att tänka. Metoden illustreras ofta i sin mest grundläggande form enligt följande bild, lånad av Eric Ries ur hans bok The Lean Startup.

Lean startup som term anvlean_startup_loop_sweändes för första gången 2008. Målgruppen för lean startup var till att börja med high-tech startups i Silicon Valley och San Francisco, men har sedan dess exporterats över hela världen, och relativt nyligen även vunnit ny mark bland stora etablerade företag som t ex General Electric, Telefonica, BBC och USA:s regering.

Kortfattat kan man säga att lean startup är en data- och experiment driven metod för att  på så kort tid som möjligt gå från antaganden till verifierad fakta. Lean startup förespråkar därmed en fail fast - fail often attityd i syfte att stegvis öka lärandet om kund och marknad samtidigt som den finansiella risken begränsas.

Målsättningen är att uppnå en så kallad problem / solution fit (vi har någonting som kunden efterfrågar) och i förlängningen även en product / market fit (vi har någonting som kunden är beredd att betala för och där kostnaden för att rekrytera en ny kund understiger vad vi kan tjäna på kunden).

Detta kan endast uppnås genom att kommunicera så tidigt som möjligt med den kundgrupp som man antar har det största upplevda behovet av vad du har att erbjuda och att iterera sig fram till en fungerande affärsmodell.

Det centrala är att lära sig om vad som fungerar och inte blint börja exekvera på sin egen idé för tidigt. De som väljer att exekvera för tidigt, istället för att experimentera och ta till sig en lärande inställning i syfte att förstå kund och marknad, är ofta de som misslyckas.

Att resa mångmiljonbelopp för att marknadsföra någonting som marknaden inte vill ha är ett säkert recept för katastrof. Boo, Webvan, Better Place och nu på senare tid Fab är endast några fåtal exempel på startups som valde att skala för att snabbt ta marknadsandelar, istället för att fokusera på att maximera kundvärde inom ramen för en fungerande affärsmodell och nisch.

lean_startup_till_raddningenSom alltid sitter djävulen i detaljerna. Genomför man kundintervjuer på ett sätt som introducerar mängder med vinklad data, eller endast förlitar sig på kvantitativ data, fallerar man. Med största sannolikhet kommer den ursprungliga affärsidén och affärsmodellen att inte rimma med marknaden.

Istället för att spendera värdefull tid på att skriva ned affärsidén i en 30 sidors affärsplan med 5-års prognoser i excel som bilagor, väljer en lean startuppare att snabbt lista sina antaganden om marknaden på en business model canvas, lean canvas eller experiment board. Sedan gäller det att definera ett första experiment och hur man ska mäta om det antagande man hade stämde överens med verkligheten eller inte.

Om antagandet inte verifieras börjar man om från början med ett nytt experiment - och så håller man på tills man långsamt men säkert kravlar sig fram till någonting som marknaden vill ha och är redo att betala för.

Experimenten omnämns ofta som MVPs eller Minimum Viable Products. MVPs behöver absolut inte vara en fysisk produkt utan kan lika gärna vara en skiss, video eller landningssida - ja vad som helst som kan användas för att testa ett antagande.

Det finns många som bidragit till att utveckla lean startup metoden. The Business Model Canvas som har blivit en central pusselbit inom lean startup rörelsen presenterades av Alexander Osterwalder och Yves Pigneur i deras bok Business Model Generation.

Ash Maurya introducerar sin egen variant av Business Model Canvas som han kallar för Lean Canvas i sin bok Running Lean. Ytterligare en variant påBusiness Model Canvas är den s k Javelin- eller Experiment board utvecklad av bland annat Trevor Owens, grundaren till Lean Startup Machine. Själv har jag skapat flera mashups av ovannämnda.

På mätsidan har t ex Dave McClure, grundaren till acceleratorsprogrammet 500 Startups bidragit med hans egenutvecklade Startup Metrics for Piratesoch som Alistair Croll och Benjamin Yoskovitiz sedan byggde vidare på i deras bok Lean Analytics.

Ovannämnda exempel visar att lean startup är en metod under konstant utveckling och att  vi fortfarande har mycket spännande att lära oss i framtiden om hur vi kan arbeta lean både i startups och i mogna etablerade företag och organisationer.

Andy Cars, grundare av Lean Ventures

No Comments Yet.

Leave a comment