Om oss

Lean Ventures accelererar innovationstakten och skapar långsiktig tillväxt i etablerade företag genom rådgivning, coachning, utbildning och interim management inom innovation och entreprenörskap.

Vi har arbetat med 100-tals startups inom olika branscher över de senaste 10 åren och har lång erfarenhet av att tillämpa denna kunskap för att skapa liknande arbetssätt i etablerade företag och organisationer.

 

Vi visar hur beprövade verktyg och metoder som lean startup, design thinking och affärsmodellering kan appliceras för att generera nya vinstgivande affärsmodeller, samt minska risken och tiden för att introducera nya produkter och tjänster till marknaden.

Ladda ned vår flyer Dokument-icon

Vi anser att det är nödvändigt för etablerade företag att sträva efter en balanserad projektportfölj, som utöver kärnverksamheten även söker efter och utvecklar nya och potentiellt disruptiva affärsmodeller.

Etablerade företag som är skickliga på att exekvera på sin nuvarande kärnverksamhet möter stora utmaningar när de försöker utveckla och sjösätta nya affärsmodeller. Men för att ett företag skall kunna fortsätta att växa på lång sikt krävs det  en balans mellan att exekvera på sina nuvarande affärsmodeller och att söka efter och utveckla morgondagens affärsmodeller.

Lean Ventures är specialiserat på att tillsammans med etablerade företag söka efter och utveckla nya affärsmodeller och att förmedla kunskap, verktyg och processer som gör detta möjligt. Vi kallar detta för "venturing".

" Every organization - not just business - needs one core competence: Innovation. "  - Peter Drucker