Senaste projekt

BillerudKorsnäs
Med 4 300 anställda och en omsättning på cirka SEK 20 miljarder, är BillerudKorsnäs (BK) en ledande leverantör av förnybara förpackningsmaterial. December 2013, bildas "Business Lab", en ny enhet för att samordna och leda BKs satsningar på innovation. Lean Ventures var engagerad som rådgivare och coach i samband med bildandet av denna nya funktion.

Frogleap
Frogleap är en EU-finansierad startup accelerator med fokus på eHälsa. Lean Ventures roll har varit att designa programmet från grunden och att coacha startups i lean startup.

SMHI
SMHI är Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut. Januari 2014 blev SMHI tvungna att öppna upp delar av sin data även för kommersiella ändamål, vilket har lett till att SMHI nu omprövar hur de gör affärer. Lean Ventures förmedlar verktyg och arbetssätt hämtade från lean startup and affärsmodellering för att bidra till SMHIs förmåga att skapa och testa nya affärsmodeller för att möta framtida utmaningar och möjligheter.

Handelshögskolan i Stockholm
Lean Ventures leder workshops i lean startup och affärsmodellering för kursen "Growth: Managing Your Firm".

Stockholm School of Entrepreneurship (SSES)
Lean Ventures designar och leder workshops i lean startup för SSES.

TeliaSonera
TeliaSonera erbjuder kommunikationstjänster till miljontals kunder varje dag. Lean Ventures utbildar TeliaSonera management i innovation och entreprenörskap inom ramen för det årliga IP Business Competence Development Programme, som leds av KTH Executive Education. Vi samarbetar även med Purple+, som är en enhet vars uppdrag är att driva innovationsarbetet inom TeliaSonera.

KTH Education
Lean Ventures samarbetar med KTH Education inom ramen för The IT / IP-Business Competence Development Programme, i syfte att tillhandahålla världsledande utbildning inom innovation och entreprenörskap. KTH Education, som är en del av KTH, utvecklar och marknadsför skräddarsydda utbildningar för företag och organisationer.

Workshop_photos_collage