Tjänster

Lean Ventures är innovationskonsulterna som erbjuder planering, utformning, genomförande och uppföljning av innovationsprojekt i etablerade företag. Vi levererar coachning, utbildningsprogram, workshops och interim management för att stödja och leda innovationsprojekt från idé till verklighet.

Vad gäller våra utbildningar kan vi leverera allt från en timmes inspirerande föredrag till workshops som spänner över flera dagar samt genomarbetade utbildningsprogram som sträcker sig över veckor och månader.

 

Innovationsstrategier

Vi utformar och genomför mätbara innovationsstrategier i etablerade företag och organisationer. Företag är ofta skickliga på att utveckla affärsstrategier som tillgodoser behoven hos deras kärnverksamhet. Men det är sällan vi träffar på företag som har en tydlig innovationsstrategi som matchar företagets affärsstrategi. Läs Gary Pisano utmärkta artikel i Harvard Business Review "Why You Need an Innovation Strategy".

Ansvarar du för design av en mätbar innovationsstrategi?

Ladda ned vår flyer Dokument-icon

Ansvarar du för implementering av en mätbar innovationsstrategi?

Ladda ned vår flyer Dokument-icon

Intraprenörskap

Vi tillhandahåller beprövade verktyg och metoder som lean startup, designtänkande och affärsmodellering, för att frigöra de kreativa krafterna bland era anställda.

Funderar ni på att jobba med Lean Startup i ert företag?

Ladda ned vår flyer Dokument-icon

Behöver ni utvärdera innovationsklimatet i ert företag?

Ladda ned vår flyer Dokument-icon

Behöver ni stärka innovationskapaciteten hos era anställda?

Ladda ned vår flyer Dokument-icon

Vill ni gå från ord till handling?

Ladda ned vår flyer Dokument-icon

Innovation Mätetal

Vi tillämpar en annan uppsättning mätetal för projekt i tidiga skeden. Att applicera traditionella "business as usual" mätetal för nystartade projekt är som att be en femåring att bära en 30 kilos ryggsäck.

Vill ni bli bättre på att mäta innovation?

Ladda ned vår flyer Dokument-icon

"Om du inte kan mäta det, kan du inte heller förvalta det."
--Peter Drucker

Öppen Innovation

Alla världens bästa idéer kan omöjligt komma från en enda organisation. Genom att öppna upp organisationens gränser blir det möjligt att utnyttja den kollektiva hjärnkapaciteten och infrastrukturen av ett mycket bredare nätverk av människor och samarbetspartners.

Startup acceleratorer

Vi designar och genomför startup accelerator program för etablerade företag och organisationer.  Acceleratorsprogram är ett utmärkt sätt för att identifiera och börja samarbeta med de bästa och smartaste inom startupfältet för att tidigt få tillgång till nya och spännande tekniker och affärsmodeller. Läs vårt whitepaper om Best Practices Designing & Running Startup Accelerators

Riskkapital

Vi identifierar och förvaltar investeringar i nystartade företag som matchar er strategi. Genom att investera i snabbt växande startups, kan det mogna företaget etablera en välbalanserad projektportfölj som är bättre rustad att bemöta risker och ta tillvara på framtida möjligheter.