Monthly Archives: mars 2016

Vad är Lean Startup?

Allt för ofta talar vi förbi varandra utan att förstå innebörden av de ord som vi använder. För att förstå lean startup är det därför bra att börja med att definiera orden lean och startup. Lean handlar om att maximera kundvärdet samtidigt som resurserna för att uppnå detta används så effektivt som möjligt. Den vedertagna…
Read more