"Som vår lean startup coach, har Andy inte bara inspirerat oss att nå längre, men han har även introducerat konkreta verktyg och metoder som är nyckeln till att bygga mer flexibla och kundorienterade organisationer."

Angela Yong, Chef för systemutveckling på SMHI