Om oss

Lean Ventures hjälper företag att designa och implementera innovationsstrategier samt stärka deras innovationsförmåga. Vi gör detta genom interim ledarskap, utbildning, coachning, och rådgivning för företagsledning och anställda i hur man kan arbeta handlingskraftigt och mätbart med innovation.

Vi är själva entreprenörer och har arbetat med 100-tals startups inom olika branscher. Kombinerat med vår erfarenhet av förändringsledning kan vi effektivt stödja företagsledningen i tillämpning och uppskalning av agila entreprenöriella arbetssätt. Tillsammans accelererar vi innovationstakten och skapar långsiktig tillväxt.

Vi applicerar beprövade verktyg och metoder

Vi visar hur beprövade verktyg och metoder som lean startup, design thinking och affärsmodellering kan appliceras för att generera nya vinstgivande affärsmodeller, samt minska risken och tiden för att introducera nya produkter och tjänster till marknaden.

Vårt fokus är att maximera värdet för våra kunder istället för att maximera antalet timmar som vi fakturerar. - Andy Cars

Vi är specialiserade på att söka efter nya affärsmodeller

För att ett företag skall kunna fortsätta att växa på lång sikt krävs det en balans mellan att exekvera på sina nuvarande affärsmodeller och att söka efter och utveckla morgondagens affärsmodeller.

Lean Ventures är specialiserat på att söka efter och utveckla nya affärsmodeller och att förmedla kunskap, verktyg och processer som gör detta möjligt. Vi kallar detta för "venturing".

Every organization - not just business - needs one core competence: Innovation.  - Peter Drucker

Läs vår företagspresentation och innovation manifesto