Case Studies

Essity är ett globalt hygien- och hälsoföretag med cirka 47 000 anställda. Deras varumärken, som till exempel Libero, TENA, Tork, Tempo, Lotus, Zewa och Edet, är # 1 eller # 2 i fler än 90 länder. Essity har 90 produktionsanläggningar över hela världen med försäljning och distribution i 150 länder.

Lean Ventures International arbetade tillsammans med teamet i det nybildade Essity Ventures för att ytterligare förfina och definiera deras innovationsprocess.

I detta ingick det bland annat att diskutera och uppdatera deras investeringskriterier, ta fram en ”reverse pitch deck” som beskriver vad Essity Ventures kan erbjuda startups, samt utformna en skräddarsydd due diligence-process som teamet använder som stöd när de utvärderar startups. Vi tog även fram marknadsföringskanaler för att attrahera relevanta startups att söka samarbete och/eller kapital från Essity Ventures.

En ny webbplats lanserades under www.essityventuresilab.com för att presentera det reviderade upplägget och för att ge startups tydliga riktlinjer vad Essity Ventures letar efter och hur de kan ansöka.

”Andy hjälpte oss under vår startfas av Essity Ventures genom att etablera och förfina vår strategi och process för att hantera dealflow. Hans breda kunskap inom ventures-området, och omfattande erfarenhet av att utvärdera och arbeta med startups, resulterade i många nya insikter och lärande för hela teamet.”


Med intäkter på 80 miljarder dollar och en närvaro i 180 länder är Philip Morris International (PMI) ett av världens största företag. Eftersom tobaksbruk orsakar nästan sex miljoner dödsfall per år var vi skeptiska när PMI bad oss att leda genomförandet av deras FastForward-program (FFWD) i Danmark.

Men alltsom vi lärde oss mer om FFWD började vi förändra vårt synsätt. Med FFWD utmanar PMI sig själva genom att aktivt fråga: "Hur länge kommer världens ledande cigarettföretag att vara i cigarettbranschen?" Och med miljarder investerade i FoU för att uppnå sin nya vision om en "rökfri framtid" visar PMI att de är beredda att agera i enlighet med vad de säger.

Deras ledande RRP (Reduced Risk Product) produkt heter IQOS och är uteslutande riktad till rökare som ej vill sluta röka men som skulle överväga att byta till IQOS. Vårt egen resonemang är att om cigarettrökare som byter till IQOS potentiellt utsätts för betydligt lägre hälsorisker är vi intresserade av att stödja ett sådant initiativ.

För att förverkliga deras nya vision mottar PMI helhjärtat en ny attityd rotad i prototyping och snabba data-drivna experiment hämtade ur Design Thinking och Lean Startup. Och det var just i det sammanhanget som Lean Ventures kom in på bilden - för att hjälpa PMI att tillägna sig dessa nya sätt att arbeta på och för att ta fram en effektiv marknadsstrategi för IQOS i Danmark.

Leverabler:
  • Två dagars kick-off-workshop om Lean Startup och affärsmodellering för alla anställda på PMI Danmark.
  • Urvalsprocess i syfte att sätta samman två korsfunktionella team med fem personer i varje team och som jobbar fulltid med FFWD.
  • Implementering av Lean Ventures 10-veckors intraprenörskapsprogram.
  • Fördjupad coaching med FFWD-teamen genom hela programmet.
  • Rådgjorde med företagsledningen om hinder mot innovation och hur man kan minska dessa hinder utan att skada den nuvarande verksamheten.
  • Informerade om IT-verktyg för att mäta innovation på operativ och strategisk nivå och hur intraprenörskapsprogrammet kan skalas upp.
  • Samrådde med Corporate Affairs och Legal för att snabbare godkänna eller ogilla experiment som FFWD-teamen planerade att genomföra.
  • Tre styrelsemöten ägde rum där teamen presenterade sina lärdomar och insikter inför en innovationsstyrelse bestående av Director of Reduced Risk Products for the Nordics, Senior Manager Commercial Strategy & Planning, Director Corporate Affairs, Legal General Counsel och Managing Director of the Nordics.
Nyckelresultat:
  • Fem personas definierades med utgångspunkt i Jobs-to-Be-Done.
  • En experimenttratt bestående av 52 idéer. Teamen valde att utveckla experiment för 12 av idéerna. 10 av dessa godkändes av CA / legal. I slutet av programmet hade fyra av idéerna delvis validerats och en idé ansågs redo att skala.
  • En landningssida som kontrolleras av FFWD-teamen skapades för att köra experiment utanför den officiella webbplatsen.
  • Förbättrad förståelse av Design Thinking, Lean Startup och affärsmodellering i hela organisationen som ett sätt att bygga empati mot kund och designa och genomföra snabba data-drivna experiment för att validera centrala antaganden kring den nya affärsmodellen.
  • Tydlighet i hur antaganden kan konverteras till mätbara hypoteser som sedan testas genom snabba experiment. Team och ledning lärde sig hur man mäter framgång i den "platta delen av hockeyklubban".
  • Tydlig förståelse av trattmätningar och hur man utformar experiment för att rikta sig specifikt mot de olika delar av tratten, hela vägen från förvärv, aktivering till behållning, intäkter och delningar, (på engelska ”acquisition, activation, retention, revenue, referral”).

Även om vi var mycket noggranna i teamval och vår coachning blev vi fortfarande överraskade av teamens förmåga att på så kort tid anamma de nya sätten att arbeta på.

Transformationen från dag ett till slutet av programmet var verkligen anmärkningsvärt. Några av FFWD-teammedlemmarna hade redan börjat övergå till train-the-trainer roller för att hjälpa till att skala FFWD inom hela organisationen.

"Under de fem månaderna efter att Andy kom in för att hjälpa oss att välja ut våra teams och arbeta med dem har vi förändrat vårt sätt att arbeta och lyckats öka våra marknadsandelar signifikant på den danska marknaden. Andy lyckades pusha oss förbi våra normala gränser och tankesätt, vilket var mycket bra!"


Andy Cars var engagerad som rådgivare till StartupLazio! om hur man "förstärker" ekosystemet kring startups i Lazio-regionen i Italien. Samarbetet utvidgades till att omfatta TWIST (Transregional Web Innovative Services for Thriving Digital and Mobile Entrepreneurship). TWIST var ett tvåårigt konsortiumprojekt under Startup Europe och Horizon 2020 och finansierades av EU-kommissionen.

TWIST-konsortiet omfattade partners från fyra städer och regioner med kompletterande profiler och kompetenser: Warszawa, Lille, Rom och Stockholm. Huvudmålen för TWIST var att stödja skapandet av konkurrenskraftiga startups inom webb- och mobile.

Leverabler:

Lean Ventures (tidigare Seedcap AB) anlitades av EU-kommissionen för att:

  • designa och driva ett acceleratorsprogram för startups med fokus på e-hälsa i Stockholm.
  • attrahera mentorer och investerare till programmet.
  • coacha de startups som antogs till programmet i lean startup metodologin.
Nyckelresultat:

Startup acceleratorn kallades för "Frogleap". Under det första året deltog totalt sex teams och 21 högkvalificerade och erfarna mentorer. Dessutom medverkade 70 investerare i den första demodagen i Stockholm som hölls i slutet av den första batchen. Av de sex teamen reste tre efterföljande finansiering. Dessutom delades nätverk och kunskaper mellan de fyra deltagande naven i hur man minskar risken i startups.


" Andy var vår startup coach på Frogleap acceleratorn under 2015. Hans metoder och synsätt när det gäller affärsutveckling är både utmanande och inspirerande. Under vårt samarbete delade Andy generöst sin erfarenhet för att hjälpa oss att skärpa våra affärsförmågor. Hans uppmuntran i kombination med hans coachningsteknik erbjöd en bra balans för att öka våra förmågor. Jag rekommenderar att engagera Andy till alla som vill nå längre med sitt företagade. "


Med 4 300 anställda och en omsättning på 20 miljarder kronor är BillerudKorsnäs (BK) en ledande leverantör av förnyelsebart förpackningsmaterial. December 2013 utsåg BK en direktör för New Business Lab för att samordna och leda innovationsinsatserna på BK. Lean Ventures var engagerad som en rådgivare och coach under uppbyggnaden av denna funktion.

"Andy Cars arbetade i egenskap av oberoende innovationsexpert tillsammans med mig för att bygga upp New Business Lab-funktionen på BK. Andy är inte bara kul att jobba med, men när det gäller innovation är han en av de mest kunniga och engagerande personer som jag känner. Han introducerade inte bara värdefulla principer, verktyg och perspektiv som hjälpte oss att växa men han förstod hur man kunde göra allt detta inom ramen av en stor och komplex verksamhet. "


Med intäkter på över 100 miljarder kronor är Telia Company den ledande mobilnätoperatören i Sverige, Finland och Baltikum.

Lean Ventures har tillhandahållit utbildningar inom innovation och entreprenörskap till Telia fyra år i rad. Detta har gjorts i samarbete med KTH Executive Education inom ramen för IT / IP Business Competence Development Program.

Andy Cars har även hållit keynotes i Stockholm och Tallinn och arbetat med Purple+, en enhet inom Telia etablerad för att främja innovation inom hela Telia Company genom prospektering, träning och inkubationsprogram.

Purple+ är organiserad under Division X som leds av Brendan Ives. Divison X har till uppgift att leda Telias verksamhet mot nya affärsområden som Cloud, IoT och eHealth.


Tieto är ett inom Europa ledande mjukvaru- och tjänsteföretaget. Med verksamt i fler än 20 länder och med cirka 13 000 anställda, är Tieto en av Europas största IT-tjänsteleverantörer.

Lean Ventures anlitades av Tieto för att genomföra en serie workshops i Stockholm och Helsingfors i syfte att introducera Lean Startup, Innovation Accounting kopplat till OKRs (Objectives & Key Results), och för att coacha startups från deras innovationsportfölj.

"Andy är en outtömlig kunskapskälla för lean startup metodologin och design thinking, samt av verktyg och tekniker för att tillämpa dessa metoder i praktiken."


SMHI är det Svenska Meteorologiska och Hydrologiska Institutet. Januari 2014 blev SMHI tvungen att göra data fritt tillgänglig även för kommersiella ändamål. Detta har tvingat SMHI att ompröva hur de gör affärer.

För att bättre rusta SMHI i att bemöta dessa nya utmaningar har Lean Ventures utbildat anställda på SMHI inom Lean Startup och affärsmodellering. SMHI har därigenom fått tillgång till en verktygslåda med beprövade verktyg och metoder som hjälper dem att systematiskt prioritera och testa nya ideér och affärsmodeller.

“Som vår lean startup coach har Andy inte bara inspirerat oss att nå längre, men han har även introducerat konkreta verktyg och metoder som är nyckeln till att bygga mer flexibla och kundorienterade organisationer."


Andy Cars har under många år varit en gästande fakultetsmedlem vid KTH Executive School inom ramen för IT / IP Business Competence Development Programmet där han har medverkat till att leverera utbildning i världsklass inom innovation och entreprenörskap.

Sedan 2017 har Andy även medverkat till att utveckla och undervisa Bicky Chakraborty Entrepreneur Program. Programmet blev verklighet tack vare den generösa donationen på 5 MSEK av Bicky Chakraborty, grundaren av Elite Hotels.

Utöver detta har Andy utvecklat och undervisat EIT IoT Summer School två år i rad (2020 och 2021). I konkurrens med 12 andra EIT Summer Schools rankade de internationella master studenterna IoT programmet överlag som #2 och #1 för entreprenörskapsdelen.

Andy är ofta inbjuden att presentera, köra workshops, coacha startups eller sitta med i paneler vid universitet, affärs- och design institut, startup events, innovationskonferenser och företagsevenemang.

Lean Ventures har presenterat och hållit workshops på:
Universitet
Affärs- & Design Institut
 • Bergh’s School of Communication
 • EIT Digital
 • EMGI School of Entrepreneurship
 • Hyper Island
 • KTH Business Creation
 • Stockholm School of Entrepreneurship
 • Handelshögskolan
 • SSE Executive Education
 • Telecom SudParis

Startup events
 • Global Startup Battle
 • Lean Startup Machine
 • Startup Weekend
 • Stockholm Entrepreneurs
Startup hubs
 • Impact Hub
 • SUP46
Startup incubators
 • Reach For Change
 • SE Forum
Innovation conferences
 • Intrapreneurship Conference
 • Global Chief Innovation Officers Summit
 • ISPIM

Andy ledde en strålande workshop för våra sociala företagare om lean startup. Hans presentation var dynamisk, fylld med en perfekt blandning av teori och praktiska tillämpningar och han gjorde ett mycket bra jobb att hålla både energi och uppmärksamhet i topp under hela dagen. Jag rekommenderar starkt Andy för allting som har att göra med lean startup! "

Se fler omdömen.