Partners

Tillsammans med våra partners kan vi erbjuda beprövade SaaS-lösningar och processer som täcker hela spektrumet från idéhantering till fullskalig utrullning av innovationsprogram i komplexa multinationella företag.

 

IDÉHANTERING

Wazoku: Erbjuder "Idea Spotlight" för att fånga upp, utvärdera, prioritera och välja idéer. Plattformen är mycket flexibel och låter dig bygga communities runt innovation som drivs av medarbetare och där externa intressenter kan bjudas in för att delta i dialogen och dela insikter.

Idea Hunt: Jaga ideér för produkter som ni älskar. Utbyt ideér, ge feedback och bli belönade.

i2i: Skaparna av WIDE, en digital plattform för strukturerad ideation och förvaltning av idéer inom och utanför företaget.

 

INNOVATION MANAGEMENT

LaunchPad: Skaparna av GLIDR, en plattform för innovationsteam att mäta och följa upp sina aktiviter och för management att skapa översikt och förbättrad effektivitet i företagets innovationsportfölj.

LaunchBoard: Ett innovationsverktyg för att validera nya affärsidéer inom ett företag och managera företagets innovationsportfölj med realtidsdata och insikter.

 

OUTCOME-DRIVEN INNOVATION

Strategyn: Pionjärerna inom Jobs-to-Be-Done (JTBD) teori och Outcome-Driven Innovation (ODI).

 

GAP-ANALYS AV INNOVATIONSKLIMATET

IDEO Creative Difference:  Verktyg för att mäta och följa upp förutsättningarna för ett medarbetardrivet kreativt skapande inom ett företag.

 

MJUKVARUUTVECKLING

Thoughtbot: Världsledande UX utvecklare som hjälper dig att förvandla din idé till rätt produkt.