Tjänster

Lean Ventures är innovationsstrateger som tillhandahåller planering, design, genomförande och uppföljning av ett brett spektrum av innovationsprojekt. Vi erbjuder workshops, coaching, train-the-trainer, och interim management för att stödja, styra och leda innovationsprojekt från idé till marknad.

Vi engagerar våra kunder i allt från en timmes inspirerande föreläsning, workshops som spänner över dagar eller veckor, till projekt och initiativ som varar från veckor till månader.

.

Innovation Audit

Vi tar fram en ögonblicksbild av innovationsklimatet och företagets mognadsgrad som utgångspunkt i det löpande förbättringsarbetet.

Innovationsstrategi

Vi är experter på att utveckla och genomföra mätbara innovationsstrategier. Stora företag är ofta bra på att genomföra sin befintliga affärsstrategi, strategin som en gång gjorde dem stora och framgångsrika. Men de saknar normalt samma kunnande, engagemang och fokus när det gäller att utveckla och genomföra sin innovationsstrategi.

Gary Pisano skriver  i Harvard Business Review: You Need an Innovation Strategy om varför företag behöver en innovationsstrategi som komplementerar deras affärsstrategi.

Innovation Academy

The Lean Ventures Innovation Academy introducerar beprövade verktyg och metoder för att stärka innovationsförmågan hos de personer och team som vi jobbar med. Vi introducerar ett gemensamt språk samtidigt som vi bemöter djupt rotade innovationsmyter som blockerar innovationsarbetet.

Innovationsakademin består av följande 10 moduler:

  1. Innovationsstrategier & Ekosystem  1 DAG
  2. The Lean Startup  1 DAG
  3. Design av marknadsstrategi  1 DAG
  4. Affärsmodellering  ½ DAG
  5. Hur mäter man innovation?  ½ DAG
  6. Hur för man bra kundsamtal?  ½ DAG
  7. Hur stärker man kundlojaliteten?  ½ DAG
  8. Constraint-Driven Innovation/Ideation  ½ DAG
  9. Outcome-Driven Innovation/JTBD  ½ DAG
  10. Hur skalar man upp en startup?  ½ DAG

Ladda ned presentationen om vår  Innovation Academy.

Intrapreneurship Program

The Lean Ventures Intrapreneurship Program är ett strukturerat 10-12 veckors program som stärker innovationsförmågan hos de personer och team som vi arbetar med.

Vi hjälper företagsledare att identifiera intraprenörerna i sina företag och bygga välbalanserade tvärfunktionella team. Genom hela programmet guidar Lean Startup experter intraprenörerna under deras resa från idé till marknad.

Innovationsteamen lär sig att designa experiment, samla in kunddata och dra slutsater från datan. Teamen lär sig att arbeta iterativt, experimentellt och data-drivet i syfte att bygga skalbara affärsmodeller.

Under programmet introducerar vi beprövade verktyg, metoder och ramverk som hjäler deltagarna att strukturera, dokumentera och mäta sitt arbete.

Programmet kulminerar i en s.k. ”demo dag” då teamen presenterar den data, lärdomar och insikter som de samlat in om kunder och affärsmodeller inför en styrningsgrupp. Beslut fattas sedan om strategisk inriktning och resursfördelning.

Under programmet identifierar Lean Ventures löpande hinder för innovation och ger råd till ledningen om hur de kan minska eller ta bort dessa hinder. Detta bör göras innan man börjar skala upp innovationsprocesser i företaget.

Ladda ned presentation om vårt Intraprenörskapsprogram.

Innovation Coaching

Innovation Coaching är avsedd för chefer, mellanchefer, och team som vill få stöd av erfarna externa innovationsexperter för att nå sitt fulla potential inom områdena innovation och intraprenörskap.

Jämfört med Innovationsakademin, där större grupper lär sig om innovationsstrategi och management i teorin, är Innovation Coaching inriktat på att hjälpa individen och teamet att växa och nå framgång i praktiken.

Jämfört med Intraprenörskapsprogrammet, som normalt varar i 10-12 veckor, är Innovation Coaching mer flexibelt och med starkare fokus på personlig tillväxt.

Ladda ned vår presentation om Executive Innovation Coaching.

Innovation Accounting

Stora företag har ofta svårt att mäta framstegen i innovationsprojekten på ett tidigt stadium. Att tillämpa traditionella finansiella mätetal som intäkter och avkastning på investeringar när innovationsteamen ännu inte vet vem som är kund, vad som är deras värdeerbjudande, eller hur man prissätter, paketerar och distribuerar erbjudandet är som att be en femåring att bära en 30 kilos ryggsäck.

Men att inte mäta, eller hålla innovationsteam ansvariga, är lika fel. För att kunna visualisera och kommunicera framsteg även i ett tidigt skede då startups ännu inte genererar någon omsättning, behöver vi använda Innovation Accounting.

"Om du inte kan mäta det kan du inte managera det." - Peter Drucker

Startup Accelerator

Vi designar och genomför startup acceleratorsprogram för etablerade företag och organisationer.  Acceleratorsprogram är ett utmärkt sätt att identifiera och börja samarbeta med de bästa och smartaste inom startupfältet för att tidigt få tillgång till nya och spännande tekniker och affärsmodeller.

Läs gärna vårt whitepaper om Best Practices Designing & Running Startup Accelerators

Corporate Venture Capital

Med lång erfarenhet av hundratals startups och en gedigen bakgrund inom riskkapital identifierar och förvaltar vi investeringar i nystartade företag som matchar er innovationsstrategi.

Genom att investera i snabbt växande startups, kan det mogna företaget etablera en välbalanserad projektportfölj som är bättre rustad att bemöta risker och ta tillvara framtida möjligheter.

Ladda ned info om våra program.