Vision & Mission

Vår vision

Vår vision är att alla organisationer, vinstgivande och ideella, har en djup förståelse och kunskap om hur man arbetar med innovation och att innovation är en integrerad och viktig del av den dagliga verksamheten.

Genom att koppla våra innovationsinsatser till kärnvärden som prioriterar vår planets och dess invånares välbefinnande, bygger vi en bättre och mer meningsfull framtid för oss själva och kommande generationer.

 

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att:

  • introducera beprövade verktyg och metoder för att accelerera innovationstakten i stora mogna organisationer.
  • identifiera hinder som blockerar möjligheten att innovera och föreslå tillvägagångssätt för att ta bort dessa hinder.
  • guida ledningsgrupper och anställda hur man bygger effektiva processer som gör dem mer agila och stärker deras kapacitet att innovera.
  • överföra vår kunskap och stödja våra kunder på ett sådant sätt att de själva kan anpassa och skala upp innovationsprojekt i deras egna unika miljöer.
  • skapa långvarig positiv förändring i de organisationer som vi samarbetar med.

 

Ge en man en fisk, och du matar honom för en dag.
Lär en man att fiska, och du matar honom för en livstid.

Lao Tsu

visionmission