Publikationer


Intervju med Andy Cars, Grundare & VD, Lean Ventures

Ramona Janson intervjuar Andy Cars om vad som krävs för att lyckas med intraprenörskap i stora företag. The Leader Insights Forum organiseras och kurateras av Teleperformance.


Intervju med Tony Ulwick, Grundare & VD, Strategyn

Andy Cars, VD Lean Ventures och Anders Ångström, Partner a-focus, intervjuar Tony Ulwick, grundare och VD, Strategyn om Jobs-to-be-Done (JTBD) och Outcome-Driven Innovation (ODI).

Intervjun utforskar ODI på djupet. ODI är processen som Tony och Strategyn har utvecklat för att omsätta JTBD-teori i praktiken.


Pitching to Investors: A Lean Startup Approach.

Rather than pitching a 5-year hockey stick projection, the team should show the progress made towards product-market fit and in extension a scalable and repeatable business model. What have they learned about their customers and business model so far and what will be their next set of experiments? That is what this video is all about.


The Innovation Mindset: Videoinspelning från en keynote som Andy Cars höll för Telia Purple+.


Hämtad ur en intervjuserie av Innov8rs.co: Simone Ahuja, författare av Jugaad Innovation intervjuar Andy Cars. Ämnet handlar om "How can failure be reframed as learning, and what kind of metrics can support it?"


Inside/Outside Innovation Podcast: Brian Ardinger intervjuade Andy Cars om vad som krävs för att med framgång driva innovationsarbete i stora företag. Det korta svaret är att "det är rörigt".


How Large Mature Companies Tackle Innovation: Vi gjorde en enkätsundersökning med uppföljande samtal med 30 innovationsansvariga i stora företag. Vad vi fick reda på överraskade oss!

innovation-survey-results


The Real Startup BookDet här boken resultatet av ett samarbete mellan Andy Cars, Austin Elford, Casey Sakima, Dharanidhar Malladi, Gian Tapinassi, Gillian Julius, Hameed Haqparwar, Jan Kennedy, Jorge Castellote, Lino Jimenez, Luke Szyrmer, Luuk Van Hees, Jason Koprowski, Kenny Nguyen, Nadya Paleyes, Phyo Pine, Rammohan Reddy, Sean K. Murphy, Thierry Dagaeff och Tristan Kromer.

The_Real_Startup_Book


Mastering Agility: Successfully Navigating Uncertainty av Hans Amell och Kurt Larsson. Andy Cars bidrog med ett avsnitt om Lean Startup.

Mastering_Agility