Blog

Lean Startup vs. Lean Manufacturing

Intervjun är en repost från Capcitos blogg. Lean-giganten Andy Cars om metoden som ökar lönsamheten Lean är tankesättet och metoden för verksamhetsutveckling som handlar om att maximera kundvärdet utifrån de resurser man har på ett så effektivt sätt som möjligt – något som i längden ökar lönsamheten och kvalitén för kunden. Vi har pratat med…
Read more

Vad är Lean Startup?

Allt för ofta talar vi förbi varandra utan att förstå innebörden av de ord som vi använder. För att förstå lean startup är det därför bra att börja med att definiera orden lean och startup. Lean handlar om att maximera kundvärdet samtidigt som resurserna för att uppnå detta används så effektivt som möjligt. Den vedertagna…
Read more