"Andy är en outtömlig kunskapskälla för lean startup metodologin och design thinking, samt av verktyg och tekniker för att tillämpa dessa metoder i praktiken."

Gunnar Tolf, Business Developer, Data-Driven Business at Tieto